Videnskabelige undersøgelser

Der er publiceret mange videnskabelige undersøgelser om te og sundhed og betydningen af de aktive stoffer i te for sundheden. De fleste undersøgelser er observerende (epidemiologiske) undersøgelser. De fortæller noget om sammenhænge mellem tedrikning og sygdomsrisiko.

Mange af disse undersøgelser har vist, at tedrikkere har lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme, og man har derfor en formodning om, at te kan forebygge hjerte-kar-sygdomme.

Men observerende undersøgelser siger kun noget om sammenhænge – ikke årsagssammenhænge. Det er derfor ikke sikkert, at det er teen som sådan, der er årsagen til, at tedrikkere i nogle undersøgelser har lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme. Det kan være, at tedrikkere på andre områder er anderledes end de, der ikke drikker te.

Da der er mange andre faktorer, der påvirker sundheden end teforbruget, er det vanskeligt i observerende undersøgelser at isolere betydningen af te. Disse andre faktorer afhænger måske også af, hvor man udfører undersøgelsen, idet te er forbundet med forskellige vaner i forskellige lande og befolkningsgrupper af kulturelle årsager. (Hollman m.fl. 1999).

Det kan være forklaringen på, at forskellige observerende undersøgelser af te og sundhed ikke finder de samme sammenhænge. Det er derfor vigtigt med meget detaljerede informationer om deltagerne i de observerende undersøgelser, så man så vidt muligt kan justere for disse andre faktorer (Chow m.fl. 1999).

Disse problemer gør også, at man er nødt til at se på andre typer videnskabelig evidens for at få et samlet billede af betydningen af te for menneskers sundhed. Den eneste type videnskabelig undersøgelse, der giver klar information om effekterne af te, er det kliniske forsøg, hvor man ved lodtrækning fordeler forsøgspersonerne på forskellige behandlinger. Der er lavet nogle forsøg af den type med te – specielt hvor man har set på effekten af te på risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme.

De fleste forsøg om te og sundhed er dyreforsøg eller in vitro (reagensglas) forsøg. De giver information om nogle mulige virkninger og mekanismer, men det er langt fra sikkert, at de samme virkninger gør sig gældende under realistiske forhold hos mennesker. I forbindelse med te er der også mange undersøgelser om antioxidanter, fytokemikalier og flavonoider, der ikke direkte handler om te, men har betydning i en samlet vurdering af te og sundhed – specielt set i lyset af, at te i kemiske analyser har vist sig at have et meget højt indhold af flavonoider og antioxidanter.

Oversigtsartikler
To oversigtsartikler af nyere dato har samlet den eksisterende viden om te og sundhed og opstiller nogle muligheder for, hvad te er godt for, og hvorfor te virker.

Trevisanato & Kim (2000) giver i en oversigtsartikel om te og sundhed forslag til de sygdomme og tilstande, som te sandsynligvis kan bidrage til at forebygge:

Kilde: Tea and Health, S.I. Trevisanato og Y. Kim, Nutrition Reviews, 2000, Volume 58, Number 1.

John H. Weisburger (1999) opstiller fire underliggende mekanismer, hvorved te kan påvirke sundheden: