Videnskabelige undersøgelser

Der er publiceret mange videnskabelige undersøgelser om betydningen af de aktive stoffer i te for sundheden. De fleste undersøgelser er observerende (epidemiologiske) undersøgelser. De fortæller noget om sammenhænge mellem tedrikning og sygdomsrisiko.

 

Mange af disse undersøgelser har vist, at tedrikkere har lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme, og man har derfor en formodning om, at te kan forebygge hjerte-kar-sygdomme.

 

Observerende undersøgelser siger dog kun noget om sammenhænge – ikke årsagssammenhænge. Det er derfor ikke sikkert, at det er teen som sådan, der er årsagen til, at tedrikkere i nogle undersøgelser har lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme. Det kan være, at tedrikkere på andre områder er anderledes end de, der ikke drikker te.

 

Da der er mange andre faktorer, der påvirker sundheden end teforbruget, er det vanskeligt i observerende undersøgelser at isolere betydningen af te. Disse andre faktorer afhænger måske også af, hvor man udfører undersøgelsen, idet te er forbundet med forskellige vaner i forskellige lande og befolkningsgrupper af kulturelle årsager (Hollman m.fl. 1999).

 

Det kan være forklaringen på, at forskellige observerende undersøgelser af te og sundhed ikke finder de samme sammenhænge. Det er derfor vigtigt med meget detaljerede informationer om deltagerne i de observerende undersøgelser, så man så vidt muligt kan justere for disse andre faktorer (Chow m.fl. 1999).

 

Disse problemer gør også, at man er nødt til at se på andre typer videnskabelig evidens for at få et samlet billede af betydningen af te for menneskers sundhed. Den eneste type videnskabelig undersøgelse, der giver klar information om effekterne af te, er det kliniske forsøg, hvor man ved lodtrækning fordeler forsøgspersonerne på forskellige behandlinger. Der er lavet nogle forsøg af den type med te – specielt hvor man har set på effekten af te på risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme.

 

De fleste forsøg om te og sundhed er dyreforsøg eller in vitro (reagensglas) forsøg. De giver information om nogle mulige virkninger og mekanismer, men det er langt fra sikkert, at de samme virkninger gør sig gældende under realistiske forhold hos mennesker. I forbindelse med te er der også mange undersøgelser om antioxidanter, fytokemikalier og flavonoider, der ikke direkte handler om te, men har betydning i en samlet vurdering af te og sundhed – specielt set i lyset af, at te i kemiske analyser har vist sig at have et meget højt indhold af flavonoider og antioxidanter.

 

Er te sundt?

Trevisanato & Kim (2000) giver forslag til sygdomme og tilstande, som te sandsynligvis kan bidrage til at forebygge:

  • Hjerte-kar-sygdomme
  • Kræft
  • Nyresten
  • Bakterieinfektioner
  • Huller i tænderne

Kilde: Tea and Health, S.I. Trevisanato og Y. Kim, Nutrition Reviews, 2000, Volume 58, Number 1.

 

John H. Weisburger (1999) opstiller desuden fire underliggende mekanismer, hvorved te kan påvirke sundheden:

  • Flavonoiderne i te er effektive antioxidanter, der kan spille en fundamental rolle i forsvaret mod frie radikaler og dermed risiko for en række sygdomme. Flavonoider kan beskytte LDL- kolesterol mod oxidation og dermed forebygge åreforkalkning og hjerte-kar-sygdomme. Antioxidanteffekten kan også beskytte cellernes grundlæggende arveanlæg (DNA) mod beskadigelse fra frie radikaler – og dermed sænke risikoen for nogle typer kræft.
  • Te og flavonoider i te øger effekten af enzymer, der fremmer udskillelsen af kræftfremkaldende stoffer fra kroppen.
  • Te sænker hastigheden af celledeling, hvorved vækst og udvikling af kræftceller mindskes.
  • Te påvirker bakteriefloraen i tarmkanalen og øger mængden af gavnlige og mindsker mængden af ikke gavnlige bakterier.

 

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.