Hvem er vi?

Teinfo.dk er en vidensportal om te og teens fantastiske verden stillet til rådighed af den danske tebranche. Her finder du masser af viden om teens historie, dyrkning,  forarbejdning og meget mere. Teinfo.dk administreres af Terådet, der er dannet af de førende danske teimportører med henblik på at udbrede det almene kendskab til te:

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.