Fairtrade

Produkter mærket med fairtrade betyder, at producenten yder ekstra økonomisk støtte til verdens fattigste landarbejdere i de enkelte familiebrug og plantager.

 

Fairtrade er in og et begreb, som mange danskere kender betydningen af og har en holdning til. På det danske marked introduceres stadig flere Fairtrade-certificerede produkter. Supermarkederne tilbyder et stort udvalg af Fairtrade-varer, og danskerne betaler gerne ekstra penge for produkter med et Fairtrade-mærke, der fortæller os, at bønderne der har produceret varen har modtaget en god og fair pris.

 

I 2015 var 1,66 mio. bønder og arbejdere tilknyttet Fairtrade – heraf var 25% kvinder. Ud af disse 1,66 mio. bønder og arbejdere er ca. 346.000 af dem tebønder. 2015 var også året, hvor Fairtrades salgsindtægter på verdensplan rundede 1 mia. euro for første gang. Bønderne og arbejderne i Fairtrade-systemet tjente i alt 117 mio. euro i Fairtrade-bonus (Kilde: Fairtrade Danmark).

 

 

I Danmark er salget af Fairtrade-produkter steget voldsomt. Vækstraterne for varer med moralsk mening er imponerende, og hvert år køber vi Fairtrade for mange millioner kroner.

 

 

Danskernes køb af Fairtrade-produkter

I 2016 brugte hver dansker i gennemsnit et estimeret beløb på 151 kr. på Fairtrade-produkter om året. I 2017 steg tallet til cirka 170 kr. Samlet set lå omsætningen på Fairtrade-varer i 2017 på ca. 981 mio. kr. Det betyder, at omsætningen steg med 13% fra 2016-2017. Det placerer Danmark som et af de lande i verden, der bruger flest penge på Fairtrade-produkter. I 2017 købte danskerne 43 ton Fairtrade-te.

 

I dag findes der flere forskellige Fairtrade-certificeringer. Nedenfor er nogle eksempler på de mest kendte.

 

 

Kilde: Fairtrade Danmark

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.