Hjerte-kar-sygdomme

Thelle (1995) konkluderer på baggrund af en gennemgang af observerende undersøgelser, at te er forbundet med lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme. Også nyere, observerende undersøgelser underbygger denne konklusion. Sesso m.fl. (1999) viste, at personer, der drak mindst 1 kop te om dagen, havde 44% lavere risiko for blodpropper i hjertet sammenlignet med personer, der ikke drak te.

 

Et hollandsk studie (Geleijnse m.fl. 1999) fulgte en gruppe på 3.454 mænd og kvinder på 55 år og derover i 2-3 år. Deltagernes kostvaner blev undersøgt ved starten. Efter 2-3 år målte man graden af forkalkning i blodkarrene. Sammenhængene mellem tedrikning og åreforkalkning blev justeret for alder, køn, vægt (Body Mass Index), rygning, uddannelsesniveau, alkohol, kaffe, kosttilskud, fedtindtag og totalt energiindtag.

 

Den samlede analyse viste en betydelig beskyttende effekt af tedrikning på udviklingen af åreforkalkning. Personer, der drak 125-250 ml te pr. dag, havde 46% lavere risiko for alvorlig åreforkalkning sammenlignet med gruppen som gennemsnit. De, der havde det største forbrug af te (over 500 ml eller 4 kopper pr. dag), havde den laveste risiko for alvorlig åreforkalkning: 69% lavere risiko end gruppen som gennemsnit. Undersøgelsen viste også, at sammenhængene var stærkere hos kvinder end hos mænd. Forfatterne konkluderer, at te muligvis beskytter mod blodpropper i hjertet.

 

I en kinesisk undersøgelse fra 2014 (Li C-H m.fl. 2014) blev 3.135 sunde testpersoner inddelt i tre grupper efter deres te-indtag. Undersøgelsen viste, at gruppen med det højeste te-indtag (mere end 3 kopper om dagen) havde 22% nedsat risiko for stivhed i arterierne. Stivhed i arterierne er en af de største indikatorer på en eventuel udvikling af hjerte-kar-sygdomme, og undersøgelsen forfattere konkluderer dermed, at et dagligt højt indtag af te kan nedsætte risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

 

Blodpropper
Blodets indhold af forskellige fedtstoffer (f.eks. kolesterol) er ikke den eneste biologiske faktor, der har betydning for risikoen for blodpropper. Dette fedtstofskifte er især af betydning for selve tilkalkningen af blodkarrene. Den akutte opståen af en blodprop afhænger i højere grad af et andet system i blodet: Balancen mellem blodets størkningssystemer på den ene side og de blodpropopløsende systemer på den anden side.

 

Det er en fordel med forholdsvis høj aktivitet i de blodpropopløsende systemer og lav aktivitet i størkningssystemerne, hvis man vil forebygge blodpropper (Marckmann 1995). Dyreforsøg har vist, at flavonoider har gunstige virkninger på denne balance. Vinson & Dabbagh (1998) fandt, at sort te bevirkede et fald i fibrinogen på 42% og grøn te et fald på 38% hos hamstre.

 

Fibrinogen er råmateriale for størkningssystemet, og mindre fibrinogen tyder på mindre størkning – og dermed mindre tendens til at danne blodpropper.
Dyreforsøg viste, at blodpladeaktiviteten falder ved indtagelse af te – og både grøn og sort te har denne virkning (Folts 1996). Det er også et tegn på mindre tendens til størkning og blodpropdannelse.

 

Et randomiseret interventionsforsøg med mennesker var imidlertid ikke i stand til at finde en effekt af 6 kopper te pr. dag på disse systemer (Vorster m.fl. 1996). Heller ikke forsøg med øget flavonoidindtag som kosttilskud har været i stand til at finde en betydelig effekt hos mennesker (Rice-Evans 2000, Janssen m.fl. 1998, Conquer m.fl. 1998).

 

Effekt af flavonoider
Der er lavet en række observerende undersøgelser af sammenhængene mellem flavonoider og hjertekarsundhed. Te har et højt indhold af flavonoider og bidrager generelt med en høj del af mange befolkningsgruppers samlede indtag af disse stoffer.

 

Keli m.fl. (1996) fulgte 552 50-69 årige mænd i 15 år og fandt, at jo flere flavonoider mændene havde indtaget, des lavere var deres risiko for at blive ramt af en blodprop. Mændene med det højeste flavonoidindtag havde 73% lavere risiko for blodpropper end mændene med det laveste indtag. Sort te bidrog med 70% af flavonoidindtaget i undersøgelsen. Forfatterne konkluderer, at daglig kost med højt indhold af flavonoider, specielt fra sort te, kan beskytte mod blodpropper.
Yochum m.fl. (1999) fulgte over 34.000 kvinder i 10 år og fandt, at det samlede indtag af flavonoider var forbundet med risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Personer med højeste indtag af flavonoider havde 38% lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme end dem, der indtog færrest flavonoider. Sort te var kilde til 36% af det samlede flavonoidindtag i undersøgelsen.

 

En anden undersøgelse fra 2015 (Kerry L. Ivey m.fl. 2015) fulgte 1063 tilfældigt udvalgte kvinder over 75 år, hvor forskerne gennem 5 år vurderede kvindernes indtag af flavonoider og risikoen for dødelighed – både en naturlig død og forsaget af bl.a. kræft eller hjerte-kar-sygdomme. Gennem de 5 år undersøgelsen varede, døde 12% af deltagerne og resultaterne viste, at deltagerne der havde haft et højt indtag af flavonoider generelt havde nedsat risiko for dødelighed. Undersøgelsen viste også, at 80% af deltagernes flavonoid-indtag stammede fra sort te, og at deltagerne der drak 2 kopper te om dagen havde 40% nedsat risiko for dødelighed. Derudover demonstrerede studiet, at deltagerne med det højeste flavonoid-indtag havde 40-50% nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme i forhold til deltagerne med det laveste indtag.

 

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.