Teens verdenskort

Kina og Indien er de største teproducerende lande i verden. De to lande er typisk ansvarlig for mellem halvdelen og to tredjedele af al den te, der produceres.

 

Nedenfor ses en oversigt med top 10 over de mest tedyrkende lande i verden:

 

Illustration: Lars T. Design

 

De 10 lande er ansvarlige for langt størstedelen af verdens teproduktion, men der produceres også te i mindre mængder i andre lande som f.eks. Azerbaijan, Brasilien, Georgien, Rusland, Tanzania og Uganda.

 

Indien står eksempelvis for ca. 30 % af verdens samlede teproduktion, og Kenya og Tanzania står for næsten en tredjedel af Englands teimport. Rusland, Tyrkiet og Japan bruger næsten hele deres produktion af te på hjemmemarkedet og har derfor kun minimal eksport af te.

 

Kilde: “World of Tea” og “Food and Agriculture Organization of the United Nations”.

 

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.