PA i te og urtete

PA er i flere tilfælde sat i sammenhæng med te og urtete. Men faktum er, at teplanten hverken indeholder eller selv kan danne PA. Når det så alligevel er tilfældet, at der i sjældne tilfælde måles et indhold af PA i særligt urtete, så skyldes det, at teen har vokset tæt på PA-holdige ukrudtsplanter og/eller at ukrudtsplanterne ved en fejl er høstet sammen med te og urter.


Hvad betyder PA?
PA er en forkortelse af Pyrrolizidin-alkaloider. PA er et toksin, dvs. et giftstof af biologisk oprindelse, som forekommer naturligt i små mængder i langt de fleste planter. Planter som f.eks. følfod og engbrandbæger producerer naturligt selv større mængder af PA. Det er ikke tilfældet for teplanten. 


Er PA farligt?
Branchen dvs. alle danske teproducenter gør en stor indsats for at undgå og minimere PA-niveauet. I forbindelse med import er det lovpligtigt at kontrollere teen grundigt for bl.a. pesticider, PA og en lang række andre indholdsstoffer. Når PA forekommer og måles i te og urtete, er det i et absolut minimum.

Branchen arbejder ud fra et fælles regelsæt (Code of Practice), som effektivt reducerer og forebygger PA i te og urter i hele produktionskæden.


Grænseværdi indføres i 2022
Fødevaremyndighederne i EU har fokus på PA, fordi stoffet har vist sig at være skadeligt for mennesker. En egentlig grænseværdi indføres i 2022. 


Te har sunde egenskaber
I Danmark er vi glade for te og drikker hvert år flere hundrede millioner kopper te. Udover at være en hyggelig drik, er teen også kendt for sine sunde egenskaber i menuen til venstre.


Læs mere her: Fødevarestyrelsens information om bl.a. PA

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.