Graviditet

Te kan på grund af indholdet af koffein have betydning for gravide. Højt indtag af koffein mistænkes for at have nogle skadevirkninger i forbindelse med graviditet. Hinds m.fl. (1996) konkluderer i en oversigtsartikel, at koffeinindtag på mindst 300 mg pr. dag er forbundet med en lidt lavere fødselsvægt, der i særlig grad kan have relevans for for tidligt fødte og børn med i forvejen lav fødselsvægt.

 

Nogle undersøgelser har rapporteret en sammenhæng mellem koffeinindtag før og under graviditet og spontan abort. Men koffein er ikke skadeligt for fosteret, og koffein øger ikke risikoen for for tidlig fødsel. En nyere oversigtsartikel af Fernandes m.fl. (1998) konkluderer ligeledes, at højt koffeinindtag er forbundet med øget risiko for spontan abort og lav fødselsvægt. De fandt øget risiko ved koffeinindtag over 150 mg pr. dag. Indtag på 150 mg pr. dag og derunder var derimod ikke forbundet med nogen risiko.

 

Det er dog ikke sikkert, at koffein er årsagen til sammenhængene, da det ikke var muligt at justere sammenhængene for afgørende faktorer såsom moderens alder, rygning og alkohol.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man som gravid ikke drikker mere end 3 kopper kaffe om dagen (der er ca. dobbelt så meget koffein i kaffe som i te), og begrænser mængden af andre drikkevarer, der indeholder koffein, f.eks. te og cola.

 

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.