Volumen

Tesalget i den danske dagligvarehandel har i 2023 oplevet et lille fald i forhold til året før. Det skyldes at vi fortsat er på niveau og tilbage til vores normale liv efter en lang periode med corona – social isolation og hjemmearbejde.

 

I 2023 lagde danskerne tæt på 760.000 kilo te i indkøbskurven i supermarkedet, hvilket stadig er et  markant fald i forhold til 2021 hvor samme opgørelse viste en volumen på 824.520 kilo. 

 

Grafen viser udviklingen i salg af te i dansk dagligvarehandel i årene 2006 til 2023.

 

Tal udgør opgørelse af danskernes indkøb af te i dansk dagligvarehandel. Den store mængde te som drikkes på caféer, restauranter og arbejdspladsen, er ikke er inkluderet i denne opgørelse.

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.