Volumen

Tesalget i den danske dagligvarehandel har i 2022 oplevet et fald i forhold til året før. Det skyldes at vi igen er tilbage til vores normale liv efter en lang periode med corona – social isolation og hjemmearbejde.

 

I 2022 lagde danskerne tæt på 765.000 kilo te i indkøbskurven i supermarkedet, hvilket er et markant fald i forhold til 2021 som udgjorde imponerende 824.520 kilo. 

 

Grafen viser udviklingen i salg af te i dansk dagligvarehandel i årene 2006 til 2022.

 

Tal udgør opgørelse af danskernes indkøb af te i dansk dagligvarehandel. Den store mængde te som drikkes på caféer, restauranter og arbejdspladsen, er ikke er inkluderet i denne opgørelse.

Kilde: Nielsen Company, DK 2006-2020

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.