Volumen

Tesalget i dansk dagligvarehandel har i 2020 oplevet en flot stigning i forhold til året før. Det skyldes at 2020 var et særligt år, med corona og meget tid hjemme.  

Der blev lagt mere end 820.402 kilo te ned i indkøbskurven i supermarkederne i den danske detailhandel i 2020, hvilket er en stigning fra 2019 som udgjorde 767.968 kilo. 

Grafen viser udviklingen i salg af te i dansk dagligvarehandel i årene 2006 til 2020.

Klik på graf for maksimal læsbarhed.

Kilde: Nielsen Company, DK 2006-2020


Tal udgør opgørelse af danskernes indkøb af te i dansk dagligvarehandel. Den store mængde te som drikkes på caféer, restauranter og arbejdspladsen, er ikke er inkluderet i denne opgørelse.

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.