Europa

Det var hollandske købmænd, som bragte teen til Europa i begyndelsen af 1600-tallet. Her blev teen betragtet som en meget fornem og dyr drik. I slutningen af det 17. århundrede erobrede teen endeligt det ellers kaffedrikkende England. Også her blev den hurtigt særdeles populær.

 

Den engelske regering fandt hurtigt ud af at lægge skat på den populære drik, hvilket ikke blot gav årsag til kraftige protester overalt, men også resulterede i, at et omfattende smugleri kom i gang.

 

Utilfredsheden over teskatterne blev faktisk så stor i de engelske kolonier, at den var med til at starte den amerikanske uafhængighedskrig. Amerikanerne var rasende over at skulle betale skat til englænderne, og en nat i december 1773 bordede vrede Boston-borgere, klædt som Mohawk-indianere, nogle engelske handelsskibe og kastede te for 10.000 £ i havnen. Begivenheden blev kendt som ‘The Boston Tea Party’.

 

Teen blev transporteret fra østen til Europa og Amerika på handelsskibe. Rejsen med disse store, tungtlastede skibe syd om Kap det Gode Håb tog meget lang tid. I begyndelsen af det attende århundrede byggede amerikanerne et nyt, let og hurtigtgående skib: Te-Clipperen. Med dette nye fartøj startede et veritabelt kapløb om, hvem der med datidens hurtigste handelsskibe nåede hurtigst hjem fra østen. Den underholdende konkurrence standsede først med Suez-kanalens åbning i 1869.

 

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.