Økologi

Tekster

Økologi

Når et produkt er produceret uden brug af kemiske sprøjtemidler eller kunstgødning, og produktionen er bæredygtig, er det økologisk.

 


 

HVAD ER BÆREDYGTIGHED?

Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed ”… en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” Bæredygtighed betyder altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går ud over dine børn og børnebørn.

 

Kilde: Faktalink

 


 

I den økologiske proces er det også forbudt at anvende kunstige farvestoffer, syntetiske aromastoffer og kunstige sødemidler. Derudover kan der være særlige vilkår, der gør sig gældende for de enkelte fødevarer. Den økologiske landmand bestræber sig i stedet på at gøre naturens vilde planter, dyr og mikroorganismer til forbundsfæller. Det generelle forbud mod kemiske sprøjtemidler, også kaldet pesticider eller bekæmpelsesmidler, er et af de to vigtigste principper i økologisk dyrkning af jorden. Det andet hovedprincip er økologernes afstandstagen fra brug af kunstgødning. De økologiske afgrøder får kun kvælstof fra luften og fra forskellige slags naturlig gødning. Derfor er risikoen for nedsivning af nitrat til grundvandet mindre. Det drejer sig overordnet om at producere varer, der er så rene og naturlige som muligt, samtidig med, at de er produceret med respekt for det omgivende miljø. Ifølge Fødevaredirektoratet lyder definitionen på økologiske fødevarer således:

 

  • De må ikke indeholde gensplejsede ingredienser eller ingredienser, der er fremstillet ved hjælp af gensplejsning.
  • De må ikke have været udsat for stråling, der dræber bakterier.
  • De må ikke indeholde andre tilsætningsstoffer end de 38, der er særligt tilladte i økologiske produkter. Blandt andet er farve- og sødestoffer generelt ikke tilladt. Til sammenligning rummer listen over tilsætningsstoffer ved almindelige fødevarer cirka 350 stoffer.

 

ØKOLOGI I DANMARK

Danmark er blandt de førende lande i EU, når det gælder økologi. Det samlede salg af økologiske føde- og drikkevarer i supermarkeder og varehuse mv. i Danmark udgjorde i 2016 8,7 mia. kr., hvilket er 15 pct. mere end året før, som lå på 7,6 mia. kr. Salgsværdien af økologiske fødevarer estimeres til 10,5 pct. af det samlede salg af fødevarer i supermarkeder og varehuse i 2016 mod 9,1 pct. året før. I kan se nyere tal for salget af økologisk te her.

 

Teproduktion er ofte lig med miljøbelastninger i form af gødning og sprøjtning. Økologisk produceret te sikrer, at teen er dyrket uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Når det gælder te, findes der rigtig mange muligheder for at købe økologisk i den danske detailhandel. Vil du være sikker på, at den te du køber er økologisk, skal du kigge efter det røde Ø-mærke på varen. Ø-mærket er en garanti for, at varerne kommer fra en leverandør, der lever op til EU’s regler om økologisk produktion. Derudover betyder det røde Ø-mærke med teksten “Statskontrolleret økologisk”, at danske myndigheder har kontrolleret den gård eller virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket det økologiske produkt.

 

 

JA TIL ØKOLOGI
I de senere år er nogle teplantager blevet omlagt til økologisk drift. Andre er begyndt at spare på sprøjtemidlerne. Det gør man både for at imødekomme stigende europæiske krav om renere varer og for at genoprette miljøet.

 


 

ØKOLOGISK VERSUS KONVENTIONEL TEPRODUKTION

Tebuskene til økologisk produktion er ofte længere tid om at producere blade, der kan benyttes til teproduktion. Det betyder bl.a., at vandforbruget kan være betydelig højere end ved konventionel dyrkning. Desuden producerer økologisk-dyrkede tebuske ofte kun halvt så mange blade. Man skal derfor bruge dobbelt så mange buske og dobbelt så meget land (og vand) i forhold til konventionel teproduktion. Ved konventionel dyrkning er det desuden tilladt at give buskene kunstgødning (en vitaminpille), der fremmer dyrkningen. Det er ikke tilladt ved økologisk teproduktion.

 

Kilde: SingTehus.

 


 

Omlægningen foregår fx i Darjeeling, et bjergområde i det nordøstlige Indien, hvor den berømte Darjeeling te dyrkes. Det har ikke direkte haft konsekvenser for selve arbejdsprocessen blandt medarbejderne, fordi størstedelen af arbejdet foregår manuelt. Der er kun få muligheder for at inddrage maskiner i processen, da produktion af te kræver stor omhyggelighed, men på længere sigt kan omlægningen til økologisk tedyrkning få vidtrækkende konsekvenser. Både for den enkelte arbejder, der får et renere og sundere miljø at arbejde i og for hele området omkring Darjeeling, som også vil nyde godt af det, fordi en omlægning til økologi vil hjælpe til med at genoprette den udpinte jord, når nye tebuske plantes.

 

 

Kilde: Landbrug & Fødevarer