Tværfagligt forløb i Biologi, Historie, Geografi og Samfundsfag

Forløbet er tiltænkt udskolingen (7.-9. klasse) og er et fællesfagligt forløb om te og teproduktion

Undervisningsmateriale

Det Danske Teråd tilbyder gratis undervisningsmateriale til elever i udskolingen.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med en pædagogisk konsulent. Det opfylder desuden Undervisningsministeriets fælles mål for grundskolens fag og emner.

Formål og proces
Forløbet er tiltænkt udskolingen (7.-9. klasse), og er et fællesfagligt forløb om te. Forløbet inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Det egner sig derfor også til en del 10.klasser, der vil kunne bruge det som et spændende tværfagligt forløb i for eksempel samfundsfag eller historie.

 I materialet er der to opgaver, der relaterer sig til matematik og to aktiviteter, der relaterer sig til madkundskab. Det betyder, at elever, der har madkundskab som valgfag, har mulighed for at bruge dette forløb til deres projektopgave i 9.klasse.

Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med følgende hovedemner:

TEENS HISTORIE

HANDEL OG RÅVARER

DYRKNING OG HØST

FORBRUG OG TEKULTUR

I afsnittet ’Dyrkning og høst’ samt ’Forbrug og tekultur’ er der forslag til aktiviteter, hvor eleverne kan stifte bekendtskab med tebrygning og smagssansen.

Forberedelse
Terådet tjekker løbende om links til eksterne videoer og artikler er relevante og funktionelle. Hvis der mod forventning skulle være såkaldte ’døde links’, kontakt da venligst Terådet her, og vi vil hjælpe med en løsning.

Vælger du at gøre brug af aktiviteterne, er det vigtigt, at du fremskaffer de nødvendige materialer på forhånd. Smagekassen, der indeholder forskellige typer af te, kan bestilles gratis hos Terådet ved at kontakte mette@thecentral.dk. Beregn ca. 7 dage fra bestilling til modtagelse.

Tidsforbrug
Emnet kan køre som ét samlet forløb i 4-5 uger alt efter hvor mange lektioner, der bruges pr. uge. Alternativt kan du pille de opgaver ud, du finder relevante. Da de udvalgte fag (samfundsfag, historie, geografi og biologi) typisk ikke har mere end 1-2 lektioner om ugen, anbefaler vi dog, at forløbet gennemføres så tværfagligt som muligt for at få tid til fordybelse i emnet.

Organisering
Arbejdsformen i forløbet er meget afvekslende med både opgaveløsning på individuel basis, i grupper á typisk 3-4 elever og på klasseniveau. Materialet lægger meget op til en undersøgende arbejdsform, hvor eleverne ikke får det hele forærende. Udover de tekster og videomateriale, som er tilknyttet, er der også masser af muligheder for at lade eleverne søge på nettet. Materialet består af tekster, infografikker, animationer og videoer som læses/ses, inden de relevante opgaver løses. Visse videoer er udelukkende på engelsk. Disse videoer står ikke på egen hånd, men er et supplement til det dansksprogede materiale. Hvis klassens engelskkundskaber ikke egner sig til brug af engelsksproget materiale, kan du se bort fra dette. Der er et par opgaver, som lægger op til diskussion i grupper eller på klasseniveau. Her har vi sørget for at formulere et diskussionsoplæg i lærervejledningen, så diskussionen har noget at tage afsæt i.

 

Opgaver

Materialet indeholder følgende:

Info
Forbrug og tekultur
Dyrkning og høst
Handel og råvarer
Teens historie
Klima