Lærer

Undervisningsmaterialet er udarbejdet til fagene:

- HISTORIE
- GEOGRAFI
- BIOLOGI/NATUR-TEKNOLOGI

Hvert fags opgavehæfte kan bruges selvstændigt og/eller i et flerfagligt tema/projektforløb. I materialet er der gode muligheder for undervisningsdifferentiering og brug af forskellige arbejdsmetoder – bl.a. anbefales det at eleverne anvender diverse medier: stop-motion film, Power Point, Prezi, etc. til fremlæggelse af deres resultater og tanker.

Materialet er udarbejdet til eleverne i Grundskolen mellemtrin og udskoling.

Materialet er revideret i oktober 2014 og udarbejdet i samarbejde med en pædagogiskkonsulent. Materialet opfylder Undervisningsministeriets fælles mål for grundskolens fag og emner.

Uddybende lærervejledning kan downloades her:

Lærervejledning – Historie
Lærervejledning – Geografi
Lærervejledning – Biologi/Natur/Teknologi