Cancer

De forskellige befolkningsundersøgelser af sammenhængene mellem te og sundhed viser samlet, at tedrikning i højere grad er forbundet med nedsat risiko for hjertekarsygdomme end for kræft (Thelle 1995). Sammenhængene mellem te og kræftrisiko er generelt modstridende og ikke klare (Yang & Wang 1993). Nogle undersøgelser tyder på en beskyttende effekt af te over for kræft i fordøjelseskanalen (Blot m.fl. 1996, Blot m.fl. 1997), mens andre peger på, at tedrikning øger risikoen for kræft i disse dele af kroppen samt lungekræft (Kohlmeier m.fl. 1997).

Zheng m.fl. (1996) undersøgte sammenhængene mellem teforbrug og cancer hos 35.369 postmenopausale amerikanske kvinder. Oplysninger om tevaner og livsstilsfaktorer blev indsamlet i 1986, og sammenhængene med forekomsten af kræfttilfælde i deltagergruppen blev gjort op 8 år efter. Efter at have justeret for andre livsstilsfaktorer fandt man, at teforbrug var forbundet med en lavere risiko for alle kræftformer. Sammenhængen var dog ikke statistisk signifikant for kræft totalt set. Men for kræft i fordøjelseskanalen og urinvejene var der en signifikant beskyttende effekt af te. Kvinder, der drak mindst 2 kopper te pr. dag, havde 32% lavere risiko for kræft i fordøjelseskanalen.

Mendilaharsu m.fl. (1998) viste i et case-kontrol studie, at mandlige rygere, der drikker mindst 2 kopper te om dagen, har 66% lavere risiko for lungekræft. En finsk undersøgelse af Knekt m.fl. (1997) viste, at højt indtag af flavonoider var forbundet med lav risiko for lungekræft. Personer med højeste indtag havde 20% lavere risiko sammenlignet med personer med laveste indtag. Sammenhængen var stærkest hos personer under 50 år og hos ikke-rygere.

Om sort te og urtete
De stærkeste beviser for en kræftforebyggende effekt af te kommer fra dyreforsøg. Chung m.fl. (1998) viste, at sort te i store mængder reducerer forekomsten af tumorer i lunger og lever hos rotter. Samme undersøgelse viste, at koffein ligeledes reducerede forekomsten af tumorer. Muligvis er der tale om et positivt samspil mellem koffein og flavonoider (Lu m.fl. 1997). Dyreforsøg har vist, at almindelig, sort, koffeinholdig te er mere effektivt til at hæmme væksten af tumorer end koffeinfri urtete (Lou m.fl. 1999). Det skyldes formentlig, at urtete ikke stammer fra teplanten Camellia sinensis.

Urtete er lavet af en blanding af forskellige blade, blomster, rødder og krydderier. Der er publiceret en lang række andre forsøg, der samstemmende viser, at sort te hæmmer væksten af tumorer hos dyr, der udsættes for kræftfremkaldende påvirkninger (Rice-Evans 2000). Hovedparten af disse forsøg har brugt mus og hudkræft som forsøgsmodel, og resultaterne er meget positive, men det er usikkert, hvorvidt de har relevans for mennesker (Katiyar & Mukhtar 1997).